Voortgang
7%
Aanmelding Panel Psychisch Gezien
Welkom en instructie

Fijn dat u geïnteresseerd bent in deelname aan het panel Psychisch Gezien! U staat op het punt de eerste vragenlijst in te vullen. Met het invullen van deze vragenlijst geeft u zich op voor deelname aan het panel. Deelname is in principe voor langere tijd, hoewel u natuurlijk altijd kunt besluiten te stoppen.

De vragenlijst bestaat uit een toestemmingsformulier en drie gedeeltes met vragen. In het toestemmingsformulier geeft u aan dat u vrijwillig meedoet en op de hoogte bent van de doelstellingen van het panel. In het eerste deel van de vragenlijst wordt naar informatie gevraagd die we nodig hebben voor uw deelname aan het panel. In het tweede gedeelte vragen we naar achtergrondinformatie. Bijvoorbeeld uw leeftijd en woonsituatie. In het laatste gedeelte van de vragenlijst vragen we naar uw psychische gezondheid en eventuele beperkingen die u ondervindt.

Het gaat ons uitsluitend om uw mening en uw ervaringen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Wij stellen het zeer op prijs als u alle vragen beantwoord. Als u het gevoel heeft dat de antwoordmogelijkheden niet zo goed bij uw situatie aansluiten, kies dan het antwoord dat het meest in de richting van uw situatie komt.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met:
Lex Hulsbosch / Aafje Knispel
Tel: 030-295 93 15 / 030-295 94 54
E-mail: panel@trimbos.nl
Copyright © 2016 Trimbos